BRC

BRC – The Brain Resource Company

מערכת אבחונית ייחודית ראשונה מסוגה בעולם.

ה-BRC הינה מערכת ממוחשבת המופעלת באמצעות מסך מגע ומספקת אבחון מקיף ומדויק, אובייקטיבי ומהימן של התפקודים הקוגניטיביים. הדוחות המתקבלים מציגים את הפרופיל הקוגניטיבי של הנבדק בהשוואה לנורמות על פי גיל, מין ושנות לימוד, תוך שמירה קפדנית על בקרת איכות ועוצמה סטטיסטית. זאת במטרה להרחיב ולהעמיק את המידע אשר בידי הקלינאי (נוירולוגים, פסיכיאטרים, רופאי ילדים, פסיכולוגים) לגבי הכוחות והקשיים של הנבדק, ולתמוך משמעותית בקבלת החלטות לגבי אבחון וטיפול בהפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה. האבחון אורך כשעה ומתבצע באמצעות מסך מגע.

היתרונות בנתוני BRC:

 • מסייעים באבחנה מדויקת ומקיפה של הפרעת הקשב על מרכיביה השונים כולל מדד ADHD.
 • מספקים מידע לגבי מידת החומרה של הפרעת הקשב אצל הנבדק.
 • מאפשרים מיקוד הטיפול ובחינת האפשרויות הטיפוליות באופן שיענו על צרכי הנבדק בצורה אופטימאלית.
 • מאפשרים מעקב ובדיקת אפקטיביות של התערבות טיפולית.
 • מוסיפים תמונת מצב רגשי לגבי חרדה ודיכאון, דימוי עצמי ויכולת התמודדות.

בין התפקודים הנבדקים:

 • תפקוד סנסו-מוטורי
 • זמן תגובה
 • זיכרון מילולי (זיהוי ושליפה)
 • זיכרון מיידי וזיכרון לטווח ארוך
 • זיכרון חזותי-מרחבי
 • קשב מתמשך
 • אימפולסיביות

בטריית BRC לאבחון קוגניטיבי:

הקשה מוטורית – הנבדק מתבקש להקיש עם האצבע של יד ימין ואחר כך של שמאל על עיגול שעל המסך מהר ככל האפשר.
משקף: מהירות ודיוק מוטורי וקואורדינציה עין-יד.
זמן תגובה – אחד מארבעה עיגולים מואר בכל פעם, על הנבדק להקיש על העיגול המואר מהר כל האפשר.
משקף: זמן תגובה לגירוי.
אמדן זמן – עיגול על המסך מואר למשך 1-12 שניות. על הנבדק לאמוד את משך הזמן שהעיגול היה מואר.
משקף: יכולת אמדן משך זמן בצורה מדויקת.
זיכרון מילולי (שליפה וזיהוי) – הנבדק מתבקש לחזור על רשימת מילים לאורך מספר ניסיונות רצופים ולאחר למידה של רשימת הסחה. מאוחר יותר הוא מתבקש לשחזר ולזהות את הרשימה המקורית. משקף: יכולת למידה מילולית-שמיעתית חדשה, שליפה וזיהוי.
זיכרון חזותי – ריבועים על המסך מוארים בסדר מסוים. על הנבדק ללחוץ על הריבועים שהוארו על פי הסדר.
משקף: זיכרון חזותי- מרחבי.
זכירת ספרות – לנבדק מוצגת סדרה של ספרות, עליו לחזור עליה בסדר רגיל או מן הסוף להתחלה.
משקף: זיכרון לטווח קצר וזיכרון עבודה.
התערבות מילולית (סטרופ) – הנבדק מתבקש לשיים את הצבע בו כתובה המילה ולא את המילה עצמה. משקף: יכולת שליטה על תגובה אוטומטית בלתי רצויה ומיקוד במטרה. חלוקת קשב – סדרות של ספרות ואותיות מוצגות על המסך. הנבדק מתבקש לקשר בניהן על פי הסדר תוך מעבר הלוך ושוב מסדרה לסדרה. משקף: היכולת לשנות כוון של פעולה מנטאלית מתמשכת.
שטף מילולי – הנבדק מתבקש לאמור במשך דקה אחת מילים המתחילות באותיות מסוימות או השייכות לקטגוריה מסוימת.
משקף: שטף סמנטי ופונולוגי.
קשב מתמשך – סדרה של אותיות מופיעה על המסך, אות אחת בכל פעם. על הנבדק ללחוץ על עיגול שעל המסך, רק כאשר אותה האות מופיעה פעמיים רצוף. משקף: קשב מתמשך וזיכרון עבודה.
מבוכים – מבוך של עיגולים מוצג על המסך. הנבדק מתבקש בעזרת חיצים וקבלת משוב מן המחשב, לגלות בנסויי וטעייה שביל המסתתר בתוך המבוך ולאחר מכן לשחזר אותו מן הזיכרון.
משקף: ארגון ותכנון, תיקון טעויות, ויסות עצמי, למידה וזיכרון חזותי-מרחבי.
זיהוי רגשות (גור) – על המסך מופיעה סדרת תמונות של הבעות פנים. על הנבדק לבחור בסוג הרגש המבוטא בכל תמונה.
משקף: קוגניציה חברתית ובין-אישית.