QEEG

איבחונים נוירופיזיולוגיים הם איבחונים בהם נדגמת הפעילות המוחית החשמלית (EEG) של הנבדק כשהיא מנותחת באופן כמותי (QEEG – Quantitative EEG) ומושווית לנורמות של בני הגיל. באמצעות בדיקה זו אפשר לאתר את דפוס הסטייה של כל נבדק, לקבל אינדיקציה לגבי התאמתו לטיפול בנוירופידבק, לבנות פרוטוקול טיפולי מתאים וגם לנבות תגובתיות לטיפול תרופתי במידה ומחליטים על כזה.
בדיקת QEEG היא אחד הכלים החזקים והאובייקטיביים ביותר שקיימים לאבחון הפרעת קשב, חרדות והפרעות נוספות שמקורם נוירולוגי.
QEEG הוא אמצעי לבחון דפוסי פעילות חשמלית של המוח, או ליתר דיוק, של קליפת המוח, ע"י הנחת חיישנים (אלקטרודות) על פני הקרקפת ומדידת השינויים החשמליים שמתרחשים בתוך המוח.
קיימות היום כמה חברות גדולות בעולם שאספו ויצרו בסיסי נתונים של דפוסי EEG ויצרו נורמות שמאפשרות לדגום EEG ולהשוות את הדפוס לנורמות שוות גיל, ליצור מפות מוח שמראות עד כמה, אם בכלל, ובאיזה אזור מוחי, נבדק מסוים סוטה מהנורמה הידועה.
פתלוגיות שונות מאופיינות בדפוס EEG שונה מהנורמה וכמות המידע שניתן לקבל מאבחון זה היא עצומה.
למשל אנשים: ילדים ובוגרים, עם ADHD בד"כ (ב-80% מהמקרים) מראים דפוס גלי מוח שבו רואים עודף ניכר של גלים איטיים (גלי טיתא או גלי אלפא) בחלק הקידמי (פרונטאלי) של המוח. דפוס כזה מעיד שאותו אזור עובד לאט מדי ובצורה לא יעילה. ראה תרשים שבו צבעים כתומים-אדומים מעידים על עודף באותו תדר, וצבע ירוק מעיד שבאותו תדר הנבדק מראה דפוס תקין.

QEEG

ישנה גם קבוצה קטנה של אנשים עם ADHD שמאופיינת בעודף פעילות גלים מהירים (גלי ביתא), זוהי קבוצה של כ-10% מהסובלים מ-ADHD . קבוצה זאת, למשל, בד"כ תגיב לא טוב לטיפול תרופתי של סטימולנטים (ריטלין לגווניו השונים). אנשים עם עודף גלים מהירים בד"כ סובלים מחרדות, שעלולות להחריף עם טיפול תרופתי לא מתאים.
על פי מחקרים חדישים נמצא של-QEEG יש רגישות (sensitivity) ודיוק (specificity) של 94% .

בישראל קיימים מעט מרכזים בהם עובדים אנשי מקצוע שיודעים לקרוא EEG, לנתח ולהשוות לנורמות.
מיותר לציין עד כמה הדבר חיוני לאבחון נכון, אובייקטיבי ומדויק.

לפרטים נוספים אודות האבחון והמקומות בהם מתקיים ניתן ליצור קשר עם

שלי יונגמן, נייד: 054-3567710.