QEEG

איבחונים נוירופיזיולוגיים הם בעיקרם איבחונים שבהם נדגמת הפעילות המוחית החשמלית (EEG) של הנבדק כשהיא מנותחת באופן כמותי (QEEG – Quantitative EEG) ומושווית לנורמות של בני הגיל. באמצעות בדיקה זאת אפשר לאתר את דפוס ואת הסטייה מדפוס הפעולה של מוחו של הנבדק ולאפשר לתפור לו חליפה טיפולית מתאימה. באמצעות בדיקה זאת אפשר לקבל אינדיקציה לגבי ההתאמה של הנבדק לקבל טיפול בנוירופידבק וגם ניבוי לגבי ההיענות שלו לטיפול תרופתי אם מחליטים על כזה.
בדיקת QEEG היא אחד הכלים החזקים והאובייקטיביים ביותר שקיימים לאבחון הפרעת קשב.
QEEG הוא אמצעי לבחון דפוסי פעילות חשמלית של המוח, או ליתר דיוק, של קליפת המוח, ע"י הנחת חיישנים (אלקטרודות) על פני הקרקפת ומדידת השינויים החשמליים שמתרחשים בתוך המוח.
קיימות היום כמה חברות גדולות בעולם שאספו ויצרו בסיסי נתונים של דפוסי EEG ויצרו נורמות שמאפשרות, למי שרכש את התכנה המתאימה, לדגום EEG ולהשוות את הדפוס לנורמות שוות גיל, ליצור מפות מוח שמראות עד כמה, אם בכלל, ובאיזה אזור מוחי, נבדק מסוים סוטה מהנורמה הידועה.
ובאמת מסתבר שיש קבוצות שונות שמאופיינות על ידי EEG שונה מהרגיל.
למשל אנשים: ילדים ובוגרים, עם ADHD בד"כ (ב-80% מהמקרים) מראים דפוס גלי מוח שבו רואים עודף ניכר של גלים איטיים (גלי טיתא או גלי אלפא) בחלק הקידמי (פרונטאלי) של המוח. דפוס כזה מעיד שאותו אזור עובד לאט מדי ובצורה לא יעילה. ראה תרשים שבו צבעים כתומים-אדומים מעידים על עודף באותו תדר, וצבע ירוק מעיד שבאותו תדר הנבדק מראה דפוס תקין.

QEEG

ישנה גם קבוצה קטנה של אנשים עם ADHD שמאופיינת בעודף פעילות גלים מהירים (גלי ביתא), זוהי קבוצה של כ-10% מהסובלים מ-ADHD . קבוצה זאת, למשל, בד"כ תגיב לא טוב לטיפול תרופתי של סטימולנטים (ריטלין לגווניו השונים). אנשים עם עודף גלים מהירים בד"כ סובלים מחרדות, שעלולות להחריף עם טיפול תרופתי לא מתאים.
על פי מחקרים חדישים נמצא של-QEEG יש רגישות (sensitivity) ודיוק (specificity) של 94% .
בישראל קיימים רק מעט מרכזים שבהם עובדים אנשי מקצוע שיודעים לקרוא, לנתח ולהשוות לנורמות על מנת לאפשר אבחון אובייקטיבי ומעמיק.
בדיקת QEEG וניתוחה מצריכה ידע מאד רחב במדעי המוח ובאלקטרופיזיולוגיה, רק בעלי מקצוע מיומנים עם רקע מתאים יכולים לבצע את הבדיקה הזאת. דירשו לדעת את הרקע של מבצע הבדיקה!