פעילות בשיא (Peak Performance)

במונח הזה אנו מתכוונים לאימונים שיכולים להביא להעצמה קוגניטיבית, לשיפור יכולות מנטאליות בעיקר לאנשים בריאים, לספורטאים, מוזיקאים, מנהלים וכדו'. אנשים שחייבים לגייס במקביל ריכוז, רוגע ואת מלוא היכולת המנטאלית שלהם בפרק זמן קצר. מעבודות שונות (ראה מאמרים ) שנעשו ע"י מדענים בתחום, מסתבר שאימוני נוירופידבק יכולים להעלות מימדים קוגניטיביים שונים, כאשר כל תחום של תדרי מוח יכול לשפר אספקטים קוגניטיביים שונים. כך למשל, העלאת גלי ביתא משפרת את הזיכרון, ואילו העלאת גלי טיתא משפרת זיכרון מוטורי או הטמעה (קונסולידציה) של פעילויות מוטוריות שנלמדו קודם לכן.

ד"ר ענת ברנע: "במכון ביוקשב נעשו סדרה ארוכה של ניסויים בתחום הזה (ראה מאמרים מצורפים) שהראו שינוי משמעותי בזיכרון המוטורי אחרי טיפול חד פעמי בהעלאת גלי טיתא ולא בהעלאת גלי ביתא".